Imkers van het Pajottenland is onstaan uit de Koninklijke Vlaamse Imkersgilde van het Pajottenland. 

Bij het aannemen van een vzw-structuur in 2020 werd de naam van de vereniging aangepast, gemoderniseerd zeg maar.

Ons ondernemingsnummer is 0752.842.734, ons adres is Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal.

De huidige bestuursploeg bestaat uit 9 mensen :

Karel Deroock, voorzitter

Dirk Vermeiren, penningmeester

Hilde Dierck, secretaris

Guy Tissen, bestuurslid

Michel Ellast, bestuurslid

Roger Van Bellinghen, bestuurslid

Charlie Eylenbosch, bestuurslid

Wim Verbeke, bestuurslid

Geert Catteeuw, bestuurslid

 

Op de foto vlnr staand : Wim, Karel, Roger, Michel, Dirk en Geert,   zittend Hilde, Guy en Charlie