• GCT_0416.jpg
 • GCT_1492.jpg
 • GCT_1504.jpg
 • GCT_1507.jpg
 • GCT_5998.jpg
 • GCT_6003.jpg
 • GCT_6036.jpg
 • GCT_6046.jpg
 • IMG_1839.jpg
 • IMG_1869.jpg
 • IMG_2731.jpg
 • IMG_3897.jpg
 • IMG_6382.jpg
 • IMG_6386.jpg

Het project 'Gezonde bijen voor het Pajottenland' gaat van start.

Je kan je hier inschrijven.


Het project heeft als doel de studie van het vetlichaam van de bij. Dit kan belangrijke inzichten met zich brengen betreffende de winteroverleving van de bijen. Hier vind je de voorstelling ervan.

 

Hoe gaan we tewerk ?

De deelnemende imkers krijgen voor elke kast waarmee zij deelnemen een uniek identificatie-etiket, de KastID. Dit etiket bevat geen persoonsgegevens maar enkel imkernummer, standnummer en kastnummer. Het weersbestendige etiket wordt op de kast bevestigd.

Het etiket ziet er zo uit :

In de maanden maart tot september wordt er maandelijks een staal bijen afgenomen van bijen op gesloten broed ( 10 à 20 bijen ), behalve in maart 2024, dan wordt enkel de vragenlijst ingevuld.

De imker beschikt voor elke deelnemende kast over een aantal staalbekers met deksel die elk een genummerd etiket dragen. Het staalnummer is ook gecodeerd in een QR-code, deze dient voor registratie in het labo.

Tijdens de staalname wordt een online vragenlijst ingevuld, deze wordt opgeroepen door het scannen van de QR-code op het kastetiket. De identificatie van de kast wordt daarbij automatisch ingevuld. Het nummer op de staalbeker wordt ingebracht in de vragenlijst. Onder het staalnummer in de lijst verschijnt een controlegetal, dit moet 0 zijn, zoniet is er een fout in het staalnummer.

De vragenlijsten wijzigen in functie van de maand van staalname. De vragenlijsten zijn zo eenvoudig mogelijk opgesteld, met vooral meerkeuzevragen.

De stalen worden ingevroren en naar het labo van de KULeuven gebracht voor analyse. 

De informatie uit de vragenlijsten wordt gelinkt aan de resultaten van de analyses.

Het is de verwachting dat deze studie een impact zal hebben op de honingbijvolken en het houden ervan in Vlaanderen en daarbuiten.

Je kan hier de vragenlijsten bekijken.

Waarom werken we met QR-codes?

Om dezelfde reden als die waarom apothekers en dokters dit ook doen, het verhoogt de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking. Als de laborant die de stalen verwerkt de gegevens van een handgeschreven etiket moet intikken zijn er al twee mogelijke fouten : het etiket was fout ingevuld of de gegevens werden fout ingetikt (of beide...). Het is natuurlijk ook veel makkelijker. Hetzelfde voor de vragenlijsten : als de gegevens van al die lijsten manueel zouden moeten ingetikt worden, gebeuren er onherroepelijk fouten.

Wie zich niet op zijn gemak voelt met online toestanden kan de lijsten afdrukken en manueel invullen, maar liever niet dus.