Hits: 16953

Vooraf dit : de IP website is onlangs gecrasht, een nieuwe wordt dus momenteel opgebouwd.

Het is voorlopig niet nodig om in te loggen om de (voorlopig beperkte) inhoud van de site te zien. 

Alle informatie is beschikbaar via het menu.

 


De Imkers van het Pajottenland verenigen imkers uit de regio. Imkers, dus we hebben het hier over (het houden van) bijen en alles wat daar mee samenhangt. Het doel is hetzelfde als dat van de meeste verenigingen : het samenbrengen van mensen met gelijklopende interesses, het organiseren van activiteiten/lezingen/vergaderingen en de imkerhobby onder de aandacht van de jeugd brengen.

De vereniging heeft een vzw-structuur, onze zetel is gevestigd Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal. 

Aangesloten leden worden automatisch lid van de overkoepelende Vlaamse imkersbond.


 

De Imkers van het Pajottenland organiseren een nieuwe beginnerscursus!

De lessenreeks bevat 10 uiteenzettingen door experten en start op 19 december e.k. 19u in zaal Den Broebel, G. Ponchautstraat 5A 1760 Roosdaal.

De 9 volgende lessen worden in het voorjaar 2023 gegeven:

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50, er zijn er reeds een tiental...

Inschrijven doe je door 50€ te storten op BE18 9792 4579 4365 ,vermeld je naam en voornaam in de mededeling. Stuur ook een email naar ons secretariaat, vermeld hierin je naam en voornaam, je adres, je geboortedatum en je telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om op het einde een diploma van het ministerie van landbouw te kunnen uitreiken.
Deelnemers aan de cursus hoeven geen lid te zijn van onze vereniging.