Lid worden kan op twee manieren :

  • Of je wordt hoofdlid, dit kost 30€ per jaar en wordt meestal in december betaald.
  • Of je wordt bijlid, dit kost 7€ per jaar en wordt ook in december betaald.

Wat is nu het verschil?

Hoofdleden zijn automatisch aangesloten bij de KonVIB, de Vlaamse bond. Zij krijgen het maandelijks tijdschrift in de bus en zijn ook verzekerd indien hun bijen een probleem zouden veroorzaken.

Bijleden krijgen al onze eigen info en zijn meer dan welkom op onze activiteiten en bijeenkomsten ( dit geldt natuurlijk ook voor de hoofdleden ).

Je wordt best hoofdlid bij een lokale bond in je buurt en dan eventueel bijlid bij een andere bond waarvan je activiteiten wilt bijwonen.

Om (bij)lid te worden stort je 30 (of 7) € op het rekeningnummer BE18 9792 4579 4365 .

Vermelden :

  • Naam en adres ( voor het tijdschrift of onze eigen info )
  • Hoofd- of bijlid
  • Aantal volken dat je hebt

De cursisten van de beginnerscursus die start in 2019 zijn automatisch bijlid voor dat jaar.